سریال: شناسه محصول:
عنوان نرم افزار: موبایل:
تلفن: تاریخ اعتبار:
نیاز به تمدید: آدرس مشتری:
توضیحات قابل پرداخت

نکات مهم:

  • با تمدید پشتیبانی نرم افزار هلو خود از خدمات پشتیبانی و دریافت نسخه های جدید نرم افزار بهره مند خواهید. پس از پرداخت آنلاین بلافاصله پشتیبانی
    سریال بمدت یکسال تمدید خواهد شد.
  • سریال نرم افزار هلو، یک عدد 7 و یا 8 رقمی است که بروی بسته نرم افزاری، فاکتور خرید و یا داخل نرم افزار قابل مشاهده است.
  • در تمامی مراحل قیمت ها به تومان نمایش داده می شود.(بجز درگاه بانک که میزان پرداختی به ریال نمایش داده می شود)
  • نرم افزارهای آموزشگاهی هلو، از این صفحه قابل تمدید پشتیبانی نخواهند بود.
  • برای تمدید نرم افزارهای اسپاد به سایت spad.ir مراجعه نمایید
  • نرم افزارهای آموزشگاهی با نسخه های قدیمی (44z , 41z) ، جهت تغییر کد میتوانید به نمایندگی های هلو در سراسر کشور مراجعه نمایید